• kategorie/technika/T-55

V3S valník

Praga V3S valník

Praga V3S

Automobil Praga V3S je trojnápravový stredný nákladný automobil 6 x 6 s polokapotovanou valníkovou karosériou. Je určený na prepravu osôb a materiálu po komunikáciách aj v ťažkom teréne.